Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Önéletrajz

1957-ben születtem a szerbiai Bácskossuthfalván pedagógus családban. A szabadkai Matematikai és Nyelvi Szakgimnáziumban (1972–1975) folytatott tanulmányok után az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetében Magyar nyelv és irodalom szakon szereztem könyvtárosi oklevelet.

1979-től a Bácstopolyai Népkönyvtárban dolgoztam, amelynek 1981-ben lettem vezetője, majd annak önállósulása után, 1989-ben igazgatója 1992-ig. 1986-ban a Szerb Matica Könyvtárában szakvizsgázott könyvtárosi végzettséget szereztem. Könyvtárvezetési munkám mellett aktívan részt vettem a közéletben is (irodalmi színpad vezetése, állandó publikálás tartományi és helyi lapokba magyar és szerb nyelven, szakmai lektorként részvétel vajdasági magyar könyvkiadók munkájában, számos jelentős író–olvasó találkozó szervezője és moderátora stb.) 1992-től élek Magyarországon. Két évig a horvátzsidányi ÁMK-ban dolgoztam mint a peresznyei művelődési ház és klubkönyvtár vezetője. Az óvodai és általános iskolai oktatásban (horvát nyelv tanítása, napközis nevelő) is részt vettem. 1994-től 1998-ig a celldömölki Kresznerics Ferenc könyvtárban dolgoztam olvasószolgálatos, helyismereti könyvtárosként és az intézmény első rendszergazdája is voltam. Mindennapi könyvtári munkám mellett a helyi Új Kemenesalja lapba rendszeresen publikáltam és néhány szakmai írásom is megjelent különböző lapokban. 1997-ben számítógépkezelői végzettséget szereztem. Ezt követően a Pauz Westermann Könyvkiadó tördelőszerkesztője voltam, ahol elsősorban tankönyvek szerkesztésével és nyomdai előkészítésével foglalkoztam. Számos ismert tankönyvszerzővel alakult ki magas szintű munkakapcsolat. 1998-ban szoftverüzemeltetői képzettséget szereztem.

2001. márc. 01-től dolgozom a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetben ügyvivő szakértőként. A jelenlegi munkaköröm több feladatkörből áll össze:

1. Intézeti könyvtár vezetése. Könyvtárosként a használók magas szintű kiszolgálása mellett központi feladatomnak tekintem a Zsolnai-pedagógia minden dokumentumának összegyűjtését és regisztrálását, azaz az általam kialakított Zsolnai-gyűjtemény állandó fejlesztése és az ezekkel a kutatásokkal kapcsolatos eredmények publikálása (vö. 71 év 855 tétele. Zsolnai József-bibliográfia. Pápa, Pannon Egyetem Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központja, Pedagógiai Kutatóközpont, 2006. – 167 p.).

2. Rendszergazdai teendők végzése a Neveléstudományi Intézet pápai telephelyen.

3. A 2001/2002-es tanévtől folyamatosan oktatok a felsőoktatásban. Az elmúlt években oktatott tárgyak: A tudomány és kutatás intézményrendszere; Adatkezelés, adatfeldolgozás, archiválás; Digitális pedagógia; E-tanulás; Könyvtári informatika; Multimédia az oktatásban; A művelődés intézményrendszere és története; Művelődéstörténet; Szakirányú kutatások módszertana, Szakirodalmi adatbázisok létrehozása; Tudományrendszertan és könyvtárismeret; Virtuális valóság kisgyermekkorban; stb.

Részt vettem az VE Tanárképző Kar Bölcsészettudományi (Nyelvtudomány) és Társadalomtudományi (Neveléstudomány) Doktori Iskolájának, a Pedagógiai BA és a Neveléstudomány MA szak akkreditációs beadványainak elkészítésében.

4. Záró-, szak- és diplomadolgozatok témavezetése.

5. Részvétel az Intézetben folyó kutatásokban: a) felsőoktatáspedagógiai kutatások, b) tudománypedagógiai kutatások stb.

6. Egyéni kutatások folytatása. Témák:

a) Zsolnai-pedagógia,

b) az önművelés és a könyvtári tevékenység,

c) a könyv mint tudáshordozó eszköz helye a 21. században,

d) digitális pedagógia.

6. Részvétel az Intézet által realizálásra kerülő pályázatokban. A legutóbbiak:

a) TÁMOP 3.1.1. „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” 6.4.4. elemi projekt Az olvasás, a szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása.

b) TÁMOP 4.1.2-08/1/B-2009-0007 Közép-Dunántúli régió pedagógusképzését segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítása.

c) TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0104 Felsőfokú informatikai oktatás minőségének fejlesztése, modernizációja című projekt.

7. Egyéb: 2002 óta szerepet vállalok a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája munkájában. Az éveként megrendezésre kerülő megmérettetés regionális és országos döntőiben zsűritagként is közreműködöm.

2003-ban kezdtem meg doktori tanulmányaimat a Pannon Egyetem Nyelvtudományi és Neveléstudományi Doktori Iskolájában a Pedagógusképzés pedagógiája alprogramban. Értekezésemet 2010. november 24-én védtem meg. Értekezésem címe: Könyvtárostanár-képzés Magyarországon.

2009-től könyvtári szakértő engedélyt kaptam.

Az utóbbi években a következő továbbképzéseket végeztem el sikeresen:

a.       Digitális pedagógiai módszer és eszköztár alkalmazás a felsőoktatásba elnevezésű tréning (2011)

b.      Felsőoktatási minőségbiztosítási szakértő minősítés (2011)

c.       Alapfokú iparjogvédelmi szakképesítés (2012)

Számos bibliográfia, folyóirat közlemény és előadás szerzője vagyok. (l. mellékelt publikációs lista.) A Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézete Scientia Pannonica című on-line tudományos folyóirat alapítása óta (2007) részt veszek a szerkesztésben és a lap arculatának kialakításában.

Tagja vagyok a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, a Magyar Olvasástársaságnak és a Pedagógusképzők Szövetségének.

Rendelkezem komplex felsőfokú szerb és komplex B1 fokú angol nyelvvizsgával.