Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tantervelméletek kurzus kollokviumi tételei 2018/2019 tanév őszi félév

2017.05.11
 1. A tanterv fogalma és típusai
 2. Tantervfajták, tanterv típusok
 3. A tantervek kialakulásának története
 4. A Ratio Educationis
 5. A hazai állami oktatás kiépülése, műveltségképe a 19. századi Magyarországon
 6. Tantervi paradigmák Magyarországon a XIX. és XX. században
 7. Tantervi változások a XX. század második felében
 8. Tanterv és társadalmi tervezés; főbb tantervfajták, tanterv típusok
 9. A Nemzeti Alaptanterv első kiadása (1995)
 10. A Nemzeti Alaptanterv legfrissebb változata (2012)
 11. A kerettanterv
 12. A Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv (KÉK) elvei, struktúrája
 13. A Pedagógiai Program: a nevelési program és a helyi tantervek
 14. Az óraterv, tanmenet és óravázlat, mint mikrotanterv

 

Irodalom

Ballér  Endre: Tantervelméletek Magyarországon a XIX–XX. században. Országos Közoktatási Intézet. Budapest, 1996.

Csapó Benő – Csépe  Valéria  (szerk.,  2012): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
http://www.edu.u-szeged.hu/~csapo/publ/Olvasas_tartalmi_keretek.pdf

Horváth Zsuzsanna: Maratoni reform – újraolvasva = Új Pedagógiai szemle, 2012. (62. évf.) 9-10. sz. 15-23. p.
www.ofi.hu/tudastar/upsz-2012-9-10

Kaposi József: A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011-2013)
http://www.kaposijozsef.hu/wp-content/uploads/2011/09/A-tartalmi-szabalyozas-valtozasai_upsz.pdf

Kaposi József: Értékek és tartalmak, avagy a tartalom értékei = Új Pedagógiai Szemle, 2012. (62. évf.) 1-2-3. sz. 5-22. p.
http://www.kaposijozsef.hu/wp-content/uploads/2012/07/Ertekek_es_tartalmak.pdf

Perjés István – Vass Vilmos: A curriculumelmélet műfaji fejlődése = Új Pedagógiai Szemle, 2008. (58. évf.) 3. sz. 3-9. p.
http://www.ofi.hu/tudastar/perjes-istvan-vass

Szabó László Tamás (szerk.): Tantervelmélet, Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003
http://mskszmsz.hu/ni/tantervelmelet.pdf

Szebenyi Péter: Tantervkészítés egykor és most = Educatio (1994) 3. sz. – 345-354. p.